FIRMA
Firma OTLAV produkuje i sprzedaje zawiasy oraz inne akcesoria do drzwi i do okien. Założona w 1956 roku przez przedsiębiorcę Angelo Padovana firma, jest światowym liderem pod względem obrotu i liczby wyprodukowanych zawiasów: ponad 2 200 000 000 od 1956 roku. Dzięki niemal 100 patentom, Otlav zapewnia najwyższą jakość i zaawansowane rozwiązania techniczne.

W 2007 roku w Santa Lucia di Piave otwarto zakład produkcyjny, zaprojektowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii i wyposażony w najwyższej jakości urządzenia.

Zakład oferuje innowacyjne rozwiązania w branży automatyki i pozwala na redukcję kosztów zarządzania i produkcji.

Do grupy OTLAV należą:

Myrtus

MYRTUS: przedsiębiorstwo założone w 1990 roku w Maniago (PN), specjalizujące się w obróbce galwanicznej.

Myrtus

SAMARCU: filia utworzona w 2002 roku w Rumunii. Jest zakładem, w którym wykonywane są niektóre procesy produkcyjne o zaawansowanej technologii.

#

PRACA JAKO OBOWIĄZEK, INSPIRACJA I SPOSÓB SAMOREALIZACJI

Miejsce pracy rozumiane jest jako środowisko, w którym upływa życie oraz jako przestrzeń, w której każdy człowiek pozostawia swój własny, niepowtarzalny ślad, wykonując wszystkie zadania na najwyższym poziomie swoich umiejętności. Entuzjazm jednostki wyraża się we wspólnocie, która posiada jasno sprecyzowany cel: myśleć, tworzyć i dążyć do postępu.

Obraz malarza z Santa Lucia - Giovanni Bissona, przedstawiający sceny z życia firmy Otlav został podarowany właścicielom firmy przez pracowników w 1996 roku. Na pierwszym planie z prawej strony widać założyciela Angelo Padovana.

NOWA SIEDZIBA

#

DROGA DO DOSKONAŁOŚCI

METODA

Zautomatyzowane i zsynchronizowane przepływy zarówno materiałów, jak i informacji pomiędzy różnymi jednostkami przedsiębiorstwa. Cztery lata badań i projektów nakreśliły idealny layout, na którym został następnie zaprojektowany i zbudowany nowy zakład. Doprowadziło to do maksymalnego obniżenia kosztów zarządzania i produkcji, podnosząc poziom wydajności.

Mała grupa wysoko wyspecjalizowanych ludzi jest odpowiedzialna za ciągłą innowację, przewidując i zaspokajając potrzeby rynku zmieniające się w wyniku pojawiania się coraz nowszych, wszechstronnych technologii. Pracownicy tej nowoczesnej jednostki , która zawsze miała strategiczne znaczenie w sukcesie zawiasów produkowanych przez OTLAV, ściśle współpracują z zespołem handlowym bezpośrednio na rynku, aby uzyskać istotne informacje potrzebne do realizacji nowych produktów. Jednocześnie pracownicy dbają o rozwój zintegrowanego procesu automatyzacji zakładu OTLAV.
Najnowszej generacji system zarządzania zasilany danymi zebranymi w czasie rzeczywistym przez każdą maszynę, poprzez kompleksową sieć komputerową, która nadzoruje planowanie i podsumowuje produkcję. Analizując zlecenia sprzedaży, biorąc pod uwagę możliwości i dostępność obiektów produkcyjnych, autonomicznie i automatycznie poprzez algorytmiczne obliczenia, optymalizuje wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa z uwzględnieniem potrzeb klienta, aby spełnić je w jak najkrótszym czasie. Również formularz do Programowania Produkcji OTLAV, uczestniczy w Zintegrowanym Systemie Informacyjnym Produkcji, który widzi współpracę w efektywnej synergii różnych podsystemów: Magazyny, Logistyka, Postępowanie Produkcji, Kontrola Jakości.
OTLAV jest jedyną firmą w branży, która może pochwalić się prawdziwą autonomią w procesach produkcyjnych, począwszy od projektowania i budowy własnych maszyn i urządzeń, a skończywszy na ich konserwacji i naprawach. Wykonujemy również wszystkie obróbki specjalne i te, związane z gamą wykończeń, które charakteryzują i wzbogacają zawiasy OTLAV. Wszystko to dzięki dwóm znakomitym przedsiębiorstwom grupy: Myrtus specjalizującym się w obróbce galwanicznej i Samarcu zajmującym się malowaniem proszkowym. Przy obecnej strukturze organizacyjnej i technicznej OTLAV jest w stanie zachować pełną kontrolę w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi, chroniąc się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami poza zakładem oraz zwiększając efektywność programowania, a zatem podnosząc także poziom usług, będąc jednocześnie w stanie odpowiedzieć osobiście na potrzeby klientów.
Podstawą efektywności OTLAV jest nowy zautomatyzowany magazyn, który poprzez funkcjonalne urządzenie ”Automatic Material Handling” łączy się z podsystemem transportu wewnętrznego LGV. Ten spójny system logistyki integruje się z kolei w systemie przedsiębiorstwa OTLAV, stosowanym w celu nowoczesnego zarządzania wszystkimi ruchami materiałów, od surowca poprzez półfabrykaty aż do gotowego produktu. System pomaga dostarczać je do wszystkich działów produkcji oraz obszarów akceptacji i spedycji. Przepływy danych dotyczących sprzedaży, produkcji i dostaw są zarządzane przez specjalną jednostkę przetwarzania, która synchronizuje komunikację pomiędzy różnymi systemami, zapewniając im integralność.
Od 1 marca 1982 Centrum Przetwarzania Danych (CED) jest zasobem strategicznym, który zapewnia firmie OTLAV nowoczesne narzędzia i technologie do kontroli i zarządzania działalnością firmy. OTLAV stał się liderem na rynku, również dzięki chęci i zdolności do utrzymania wysokiego poziomu wydajności systemu informacyjnego, prawdziwego systemu nerwowego przedsiębiorstwa. Poprzez interwencję w zakresie logistyczno - produkcyjnym, związaną z przeprowadzką do nowej siedziby, systemy OTLAV uczyniły milowy krok jakościowy, kompleksowo zarządzając funkcjami przedsiębiorstwa. Infrastruktura informatyczna oparta jest na serwerach, dyskach sieciowych, dyskach pamięci masowej i dyskach tworzenia kopii zapasowych, mieszczących się w doskonale wyposażonym centrum danych. Są one połączone pomiędzy sobą i rozmieszczone na stanowiskach pracy w całym przedsiębiorstwie przy użyciu niezawodnej i wydajnej sieci, która wykorzystuje połączenia światłowodowe, kablowe i bezprzewodowe. Komunikacja z pozostałymi przedsiębiorstwami należącymi do grupy i ze światem zewnętrznym zapewniona jest poprzez dwa szerokopasmowe połączenia internetowe. Odpowiednie środki kontroli są na bieżąco aktualizowane i zarządzane zgodnie z polityką bezpieczeństwa, zapewniając wysoki poziom efektywności systemów i zarządzania danymi.
"Droga do doskonałości. Jakość Φ Padovan" to zdanie, znajduje się na wewnętrznych ścianach przedsiębiorstwa.
Filozofia jakości Otlav, której celem jest doskonałość symbolizowana poprzez boską proporcję Φ, jest realizowana od 1984 roku w Dziale Kontroli Jakości. Ten dział poprzez stałą kontrolę produktów i szybką identyfikację strategii rozwiązywania problemów ma na celu zaoferowanie nowych wskazówek dotyczących metod pracy pozwalających uzyskiwać produkty o coraz lepszej jakości. Biuro zwraca także szczególną uwagę na wybór dostawców i podwykonawców, z którymi aktywnie i szeroko współpracuje; organizuje szkolenia dla personelu wewnętrznego, zajmuje się certyfikatami WE i deklaracjami właściwości użytkowych. Laboratorium "IUS" (Symulacja Intensywnego Używania) jest stale wykorzystywane do Certyfikacji WE produktów OTLAV i może przyznawać certyfikaty testowe wykonane na oknach i drzwiach klienta.
Jakość jest dla OTLAV zwycięską filozofią.

OBRÓBKA

TOKARNIA

Tokarki najnowszej generacji do obróbki od 3 mm do 35 mm. Automatyczne wydawanie kart XR umożliwiających utrzymywanie międzynarodowych standardów jakości.

TŁOCZENIE

OTLAV opracował własną technologię, aby osiągnąć najlepsze wyniki w wydajności produkcyjnej i poziomie jakości. Każda maszyna tłocząca jest jedynie pulsującym sercem wyspy składającej się z 5 maszyn i pozwala uzyskać na linii produkcyjnej prawdziwe klejnoty technologii.

ROLKOWANIE

Specyficzny etap obróbki, który wymaga wiedzy związanej z odkształcaniem i pełzaniem stali. Dzięki pięćdziesięcioletniemu doświadczeniu połączonemu z pasją osób pracujących w stymulującym środowisku, można podejmować i skutecznie realizować działania na tym etapie.

SPAWANIE

Wszystkie maszyny zostały zaprojektowane i wykonane w firmie Otlav, w specjalnym dziale "Otlav Engineering Division". Maszyny te są dostępne na rynku i stanowią chlubę kilkudziesięciu techników, którzy w Otlav spędzili znaczną część swojego życia.

MONTAŻ

Centra montażowe ze zrobotyzowanymi stacjami posiadającymi nawet osiemnaście stanowisk, zostały zaprojektowane i wykonane w całości przez "Otlav Engineering Division."

WTRYSK TWORZYW SZTUCZNYCH

Dział z prasami do wtrysku tworzyw sztucznych powlekających, o wysokich parametrach technicznych, które przeznaczone są do specyficznych potrzeb.

TŁOCZENIE Z BLACHY

Dział z pionowymi prasami o różnym tonażu, ze złożonym, automatycznym sterowaniem.

ODLEWANIE METODĄ ZAMAK

Ostatnio otwarty oddział OTLAV wyposażony jest w najnowocześniejsze maszyny będące w stanie realizować odlewy metodą Zamak, dla produkcji drobnych elementów metalowych, gwarantując maksymalną jakość i wytrzymałość elementów.

NARZĘDZIOWNIA

Jest twórczą siłą, która sprawia, że OTLAV jest całkowicie niezależny od zewnętrznych podwykonawców. Tutaj wykonywane są wszystkie matryce, a ponadto w narzędziowni powstaje 75% maszyn, które są używane do produkcji. W tym miejscu podejmowane są również natychmiastowe działania konserwacyjne, mechaniczne, pneumatyczne, elektryczne i elektroniczne. Narzędziownia jest wizytówką OTLAV, ponieważ stanowi wynik badań, analiz i doświadczeń zdobytych przez pracowników firmy od 1956 roku i przekazywanych przez starszych pracowników ich młodszym kolegom, którzy pracują w poszczególnych działach, ucząc się "sztuki" i kontynuując wspaniałe tradycje technologiczne OTLAV.

MAGAZYN

Jest to wysoce zautomatyzowany wielofunkcyjny dział, w którym koncentrują się i współpracują ze sobą różne technologie i maszyny: układnice, które pobierają oraz magazynują palety i skrzynie; przenośniki, które ładują i składają materiały w różnych punktach wejścia lub wyjścia pierścienia do Automatic Material Handling lub w wyspach wysyłkowych; stacja do automatycznego podziału pojemników; zrobotyzowana stacja służąca do rozpoznawania i liczenia sztuk w wejściu; urządzenie pakujące i paletyzujące gotowy produkt; wyposażone wyspy pickingu. Przemieszczanie materiałów pomiędzy magazynem, działami produkcyjnymi i strefą przyjęcia wykonywane jest poprzez automatyczne wózki sterowane laserowo (LGV). Wszystko jest regulowane przez skuteczny system zarządzania, połączony z systemem informacyjnym przedsiębiorstwa.